Happy Link Member

Our Mission

Happy Link's Team

Chúng tôi muốn mang lại niềm vui và tiếng cười cho đồng bào, trẻ em. Nâng đỡ những người hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ các trẻ em nghèo hiếu học.Hãy chia sẻ yêu thương, hãy lan tỏa hy vọng.

Châm ngôn của chúng tôi  – Một bàn tay giúp đỡ, một trái tim ấm áp. Hãy chia sẻ yêu thương, hãy lan tỏa hy vọng.

WORLDWIDE LINK CO., LTD​

Email: wlink@wlink.biz

TRALINKS CO., LTD

Email: tralinks@tralinks.net

CARGOLINKS CO., LTD
TRANSIMEX COPORATION

Email: ttho.ifo@transimex.com.vn

HD Links Logistics

Email: sales.hdlinks@hdlinks.vn

World Air Cargo Co., LTD
Seair Links Logistics

Email: seairlinks@seairlinks.vn

Hãy liên hệ với chúng tôi để chung tay chia sẽ

Chia sẽ niềm vui